Welkom bij Weijers Mens en Werk

De snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden betekent voor organisaties dat ze steeds sneller moeten kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Dit is een cruciaal onderdeel geworden van elke organisatie die succesvol wil zijn en wil groeien. Wat zijn uw uitdagingen hierin als verantwoordelijk management?

Continue aanpassen en veranderen vraagt veel van de medewerkers en de systemen binnen de organisatie; de druk op deze systemen en de medewerkers neemt toe. Houden uw medewerkers het tempo nog bij èn blijven ze aangehaakt, liefst tot aan de eindstreep? En in hoeverre dragen de condities binnen uw organisatie nog bij aan de ambities en doelstellingen van de organisatie en haar medewerkers? 

Weijers Mens en Werk helpt uw organisatie met de volgende thema’s:

 • Het creëren van een concrete en gedragen visie als het gaat om vitale (energie, veerkracht en motivatie) medewerkers in relatie tot de ambities en doelstellingen van de organisatie. Focus
 • Het vinden van de juiste route als het gaat om de visie en strategie te vertalen naar de gewenste verbeteringen. Change
 • Zorgen dat de harde en zachte kant van de organisatie zodanig met elkaar verbonden worden dat ze elkaar aanvullen en versterken. Integratie vanuit eenvoud en essentie
 • Stimuleren en bevorderen van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid voor het gewenste resultaat en eigen inzetbaarheid
 • De toenemende druk op medewerkers en teams wordt aangepakt door dat wat kracht en energie geeft te versterken. Oplossingegericht 
 • Het verlagen van de verzuimkosten. Door bronaanpak werken we structureel aan het verlagen van deze kosten en verbeteren we de productiviteit. Een verzuim dat komende jaren naar verwachting weer zal toenemen
 • Verbeteren van samenwerking en communicatie

Uw opbrengsten:

 • Energieke en bevlogen medewerkers die werken vanuit hun kracht en talenten. .
 • Bevlogen medewerkers bedienen meer loyale èn tevreden klanten die voor duurzame resultaten zorgen. Uit onderzoek en eigen ervaring weten we dat medewerkers die lekker in hun vel zitten, bijdragen aan:
  - tot 45% meer omzet
  - tot 36% meer productiviteit
  - tot 39% meer betrokkenheid bij de ambities en doelstellingen van de organisatie

 

 • U gaat lagere kosten rond verzuim en re-integratie, werving- en selectie tegemoet zien.
 • Een toekomstbestendige en wendbare organisatie.
 • Door actief te werken aan de inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers, wordt uw imago als goed werkgever versterkt. Belangrijk in een aantrekkende arbeidsmarkt.